ถามเรื่องสร้างไฟล์ XML ด้วย PHP ครับ

ผมต้องการสร้างไฟล์ XML ขึ้นมาครับ โดยใช้ PHP ดึงข้อมูลขึ้นมาจาก MYSQL
แล้วผมเขียนโค๊ดไว้แบบนี้อะคับ

include("StartConnect.inc");

header('Content-type: text/xml');
$head = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"tis-620\"?>
";
$head. = " <taskList>
";

$sql = "SELECT * FROM task";
$result = mysql_query($sql) or die('Query failed: ' . mysql_error());
while($record = @mysql_fetch_array($result)) {

$dD = $record['task_start'];
$ddDate=explode("-","$dD");

$timeStamp = $record['add_time'];
$tS=explode("-","$timeStamp");
$stamp = "$tS[1]"."$tS[0]";

$data.=" <task day='$ddDate[2]'>
";
$data.=" <id>".$record['id']."</id>
";
$data.=" <user_id>".$record['user_id']."</user_id>
";
$data.=" <user_name>".$record['user_name']."</user_name>
";
$data.=" <task_name>".$record['task_name']."</task_name>
";
$data.=" <task_start>".$record['task_start']."</task_start>
";
$data.=" <task_end>".$record['task_end']."</task_end>
";
$data.=" <task_time>".$record['task_time']."</task_time>
";
$data.=" <portion>".$record['portion']."</portion>
";
$data.=" <task_detail>".$record['task_detail']."</task_detail>
";
$data.=" </task>
";
}
$data.=" </taskList>
";

$filename="$stamp.xml";
$contents=file($filename);

$fp=fopen($filename,'w');
fwrite($fp,$head.$data);

จากโค๊ดนี้ ผมต้องการให้ข้อมูลที่ดึงขึ้นมา เก็บอยู่ในไฟล์ที่ชื่อเป็นเดือนกับปีปัจจุบัน.xml ครับ (ตัวอย่าง 122008.xml)

แต่ผมไม่รู้ว่าผิดตรงไหนอะครับ ไม่สามารถสร้างไฟล์ออกมาได้ครับ

รบกวนหน่อยนะครับ
15 ธ.ค. 2551 1 3,746

ถ้าไฟล์ไม่ได้ถูกสร้าง ก็ลองตรวจสอบ

$fp=fopen($filename,'w');
fwrite($fp,$head.$data);
fclose($fp);

ครับ ลองตรวจสอบ path และ $filename ดูครับว่าถูกต้องมั้ย ถ้าเป็นบน server ลองตรวจสอบว่า directory สามารถเขียนไฟล์ได้หรือไม่ด้วยครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^