ผมกำลังจะเปลี่ยนเป็น mysql ครับ แต่ว่าติดตรง return loaddoc ของห

ตอนนี้ผมค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆแต่มาติดตรง

แบ่งหน้า สติกเก้อ ครับผม

return loaddoc ไม่เปลี่ยนตามหน้าที่ผมกดอะครับผม ผมงงจังเลยครับ >,<

ขออนุญาติแปะ 

 

 if ( $page < 1 ) //เริ่มต้นที่หน้าที่ 1
 {
  $page = 1;
 };
 
 
 if ( !isset( $sortby ) ) //เรียงลำดับโดย id
 {
  $sortby = 'id';
 };

include("hi5db.php");

 $adjacents = 3;

if (empty($category)) {
    $query = "SELECT COUNT(*) as num FROM user ";
} else {
    $query = "SELECT COUNT(*) as num FROM user WHERE category = $category ";
}
    $total_pages = mysql_fetch_array(mysql_query($query));
 $total_pages = $total_pages[num];
    $targetpage = ".";  //your file name  (the name of this file)
        

 $limit = 1;         //how many items to show per page
 $page = $_GET[page];
 if($page)
  $start = ($page - 1) * $limit;    //first item to display on this page
 else
  $start = 0;        //if no page var is given, set start to 0
 
 /* Get data. */

if (empty($category)) {
$sql_select = "SELECT * FROM user a, hi5 b WHERE a.id = b.ID  ORDER BY a.$sortby DESC  LIMIT $start, $limit ";
} else {
$sql_select = "SELECT * FROM user a, hi5 b WHERE a.id = b.ID  and a.category = $category ORDER BY a.$sortby DESC  LIMIT $start, $limit ";
}
//$sql_result = mysql_query($sql_select);
//while ($data = mysql_fetch_array($sql_result)) {
$result = mysql_query($sql_select);
 
 /* Setup page vars for display. */
 if ($page == 0) $page = 1;     //if no page var is given, default to 1.
 $prev = $page - 1;       //previous page is page - 1
 $next = $page + 1;       //next page is page + 1
 $lastpage = ceil($total_pages/$limit);  //lastpage is = total pages / items per page, rounded up.
 $lpm1 = $lastpage - 1;      //last page minus 1
 
 /*
  Now we apply our rules and draw the pagination object.
  We're actually saving the code to a variable in case we want to draw it more than once.
 */

             $pnext = "page=".$prev;
            
    $pnext  .= ( isset( $category ) ) ? '&amp;category='.$category : '';
               
    $pnext  .= ( isset( $sortby ) ) ? '&amp;sortby='.$sortby : '';

 


                $lpmnext = "page=".$lpm1;
             
    $lpmnext  .= ( isset( $category ) ) ? '&amp;category='.$category : '';
               
    $lpmnext  .= ( isset( $sortby ) ) ? '&amp;sortby='.$sortby : '';


              $lnext = "page=".$lastpage;
           
    $lnext  .= ( isset( $category ) ) ? '&amp;category='.$category : '';
               
    $lnext  .= ( isset( $sortby ) ) ? '&amp;sortby='.$sortby : '';

       

                $p1next = "page=1";
            
    $p1next  .= ( isset( $category ) ) ? '&amp;category='.$category : '';
                
    $p1next  .= ( isset( $sortby ) ) ? '&amp;sortby='.$sortby : '';

    
       $p2next = "page=2";
              
    $p2next  .= ( isset( $category ) ) ? '&amp;category='.$category : '';
                
    $p2next  .= ( isset( $sortby ) ) ? '&amp;sortby='.$sortby : '';


             $nnext = "page=".$next;
           
    $nnext  .= ( isset( $category ) ) ? '&amp;category='.$category : '';
                
    $nnext  .= ( isset( $sortby ) ) ? '&amp;sortby='.$sortby : '';


 $pagination = "";
 if($lastpage > 1)
 { 

      


  $pagination .= "<div class=\"pagination\">";
  //previous button
  if ($page > 1)
   $pagination.= "<a href=\"$targetpage/index.php?$pnext\" onclick=\"return loaddoc('module=sticker&amp;$pnext')\" >« previous</a>";
  else
   $pagination.= "<span class=\"disabled\">« previous</span>"; 
  
  //pages 
  if ($lastpage < 7 + ($adjacents * 2)) //not enough pages to bother breaking it up
  { 
   for ($counter = 1; $counter <= $lastpage; $counter++)
   {

             $cnext = "page=".$counter;
               
    $cnext  .= ( isset( $category ) ) ? '&amp;category='.$category : '';
               
    $cnext  .= ( isset( $sortby ) ) ? '&amp;sortby='.$sortby : '';

    if ($counter == $page)
     $pagination.= "<span class=\"current\">$counter</span>";
    else
                $pagination.= "<a href=\"$targetpage/index.php?$cnext\" onclick=\"return loaddoc('module=sticker&amp;$cnext')\" >$counter</a>";    
    

    


   }
  }
  else if($lastpage > 5 + ($adjacents * 2)) //enough pages to hide some
  {

   

   //close to beginning; only hide later pages
   if($page < 1 + ($adjacents * 2))  
   {
    for ($counter = 1; $counter < 4 + ($adjacents * 2); $counter++)
    {
     /*
     if ($counter == $page)
      $pagination.= "<span class=\"current\">$counter</span>";
     else
      $pagination.= "<a href=\"$targetpage/$counter\">$counter</a>";   
     */

                  $cnext = "page=".$counter;
              
    $cnext  .= ( isset( $category ) ) ? '&amp;category='.$category : '';
            
    $cnext  .= ( isset( $sortby ) ) ? '&amp;sortby='.$sortby : '';

     if ($counter == $page)
          $pagination.= "<span class=\"current\">$counter</span>";
         else
                        $pagination.= "<a href=\"$targetpage/index.php?$cnext\" onclick=\"return loaddoc('module=sticker&amp;$cnext')\" >$counter</a>";    


    }
    $pagination.= "...";
    $pagination.= "<a href=\"$targetpage/index.php?$lpmnext\" onclick=\"return loaddoc('module=sticker&amp;$lpmnext')\" >$lpm1</a>";
    $pagination.= "<a href=\"$targetpage/index.php?$lnext\" onclick=\"return loaddoc('module=sticker&amp;$lnext')\" >$lastpage</a>";  

  

   }
   //in middle; hide some front and some back

   else if($lastpage - ($adjacents * 2) > $page && $page > ($adjacents * 2))
   {
    $pagination.= "<a href=\"$targetpage/index.php?$p1next\" onclick=\"return loaddoc('module=sticker&amp;$p1next')\">1</a>";
    $pagination.= "<a href=\"$targetpage/index.php?$p2next\" onclick=\"return loaddoc('module=sticker&amp;$p2next')\">2</a>";
    $pagination.= "...";
    for ($counter = $page - $adjacents; $counter <= $page + $adjacents; $counter++)
    {
     /*
     if ($counter == $page)
      $pagination.= "<span class=\"current\">$counter</span>";
     else
      $pagination.= "<a href=\"$targetpage/$counter\">$counter</a>";  
      */

                   $cnext = "page=".$counter;
           
    $cnext  .= ( isset( $category ) ) ? '&amp;category='.$category : '';
               
    $cnext  .= ( isset( $sortby ) ) ? '&amp;sortby='.$sortby : '';

       if ($counter == $page)
          $pagination.= "<span class=\"current\">$counter</span>";
         else
                        $pagination.= "<a href=\"$targetpage/index.php?$cnext\" onclick=\"return loaddoc('module=sticker&amp;$cnext')\" >$counter</a>";    
    }
    $pagination.= "...";
    $pagination.= "<a href=\"$targetpage/index.php?$lmpnext\" onclick=\"return loaddoc('module=sticker&amp;$lpmnext')\">$lpm1</a>";
    $pagination.= "<a href=\"$targetpage/index.php?$lnext\" onclick=\"return loaddoc('module=sticker&amp;$lnext')\">$lastpage</a>";  
   }
   //close to end; only hide early pages
   else
   {
    $pagination.= "<a href=\"$targetpage/index.php?$p1next\" onclick=\"return loaddoc('module=sticker&amp;$p1next')\">1</a>";
    $pagination.= "<a href=\"$targetpage/index.php?$p2next\" onclick=\"return loaddoc('module=sticker&amp;$p2next')\">2</a>";
    $pagination.= "...";
    for ($counter = $lastpage - (2 + ($adjacents * 2)); $counter <= $lastpage; $counter++)
    {/*
     if ($counter == $page)
      $pagination.= "<span class=\"current\">$counter</span>";
     else
      $pagination.= "<a href=\"$targetpage/$counter\">$counter</a>";   
      */

                   $cnext = "page=".$counter;
            
    $cnext  .= ( isset( $category ) ) ? '&amp;category='.$category : '';
               
    $cnext  .= ( isset( $sortby ) ) ? '&amp;sortby='.$sortby : '';

       if ($counter == $page)
          $pagination.= "<span class=\"current\">$counter</span>";
         else
                        $pagination.= "<a href=\"$targetpage/index.php?$cnext\" onclick=\"return loaddoc('module=sticker&amp;$cnext')\" >$counter</a>";    
    }
   }
  }
  
  //next button


  if ($page < $counter - 1)

 

   $pagination.= "<a href=\"$targetpage/index.php?$nnext\" onclick=\"return loaddoc('module=sticker&amp;$nnext')\" >next »</a>";
  else
   $pagination.= "<span class=\"disabled\" >next »</span>";
  $pagination.= "</div>
";  
 }
?>
<?=$pagination?>
ใช้ได้ทุกอย่างครับแต่ต้อง กด open new window อ่าครับ มันถึงไปหน้าอื่นให้

ถ้ากดปรกติมันก็จะขึ้นตัว loading แล้วก็หายไป  แต่ก็อยู่หน้า เดิมครับมันไม่ไป เลยครับรบกวนครับ - -*

ขอบคุณครับผม
 

11 ธ.ค. 2551 5 2,175

เพิ่มเติม ถ้าเปิดหน้าอื่นขึ้นมาแล้วโดยการ open new window  แล้ว สมมุติ อยู่หน้า 37 พอกดแบบปรกติ มันจะกลับไป หน้า 1 ตลอดครับ
#1

ตัว loaddoc
view source แล้วจะได้ เช่น

onclick="return loaddoc('module=sticker&amp;page=2&amp;sortby=id')"

ครับ
#2

ผมได้ upgrade เป็น mysql แล้วครับ เหลือแค่ เปลี่ยนหน้าไม่ไป ที่หน้ sticker

http://www.thaihi5list.com/ อันนี้ผมเพิ่ง upgrade ครับ จะติดเหมือนข้างต้นเรยครับ T.T
#3

ดูตัวแปร page สิครับ ว่ามันส่งค่าไปมั้ย ปล้วก็ตรวจสอบ query ด้วยว่าถูกมั้ย LIMIT $start, ...
#4

ได้แล้วครับขอบคุณครับ ผม เช็คไม่ดีเอง - -*
#5
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^