GORAGOD

ซอร์สโค้ด hodll_dll

ซอร์สโค้ด DLL ที่ใช้กับโปรแกรม Keyboard Logger (Delphi)

สำหรับดักรับการกดคีย์บอร์ด รองรับการใช้งานภาษาไทย ออกแบบไว้ใช้กับโปรแกรม Keyboard Logger ที่เขียนด้วย Delphi

 (35)