GORAGOD

แปลง HTML ให้เป็น XHTML

  สำหรับคนที่มีโปรแกม Dreamweaver(MX series) อยู่ในมือ โปรแกรมนี้จะมีเครื่องมือช่วยแปลงให้ โดยการคลิกที่เมนู File->Convert->XHTML แค่คลิกเดียวเองครับ

  การใช้งานเมนูนี้เหมาะสำหรับการแปลงเอกสาร HTML ล้วนๆ เท่านั้นครับ หากเป็นในส่วนของโค้ด PHP ASP หรือ Script ต่างๆจะไม่ถูกแปลงให้ เราต้องมาทำการแปลงเอาเอง

  สำหรับ error ที่ผมพบบ่อยในกรณีนี้คือ tag img ต้องมี property alt เสมอครับ