GORAGOD

เปิดเพจแล้วให้อยู่บนสุด

บางทีที่เราเปิดเพจ ที่มี target ซ้ำๆกัน เมื่อเราเปิดเพจเป็นครั้งที่ 2..3.. เพจที่เราเปิดจะไม่ขึ้นมาให้เราเห็น ให้แทรกสคริปต์

<script>focus()</script>
ไว้ที่ส่วนล่างสุดของหน้าครับ