GORAGOD

คลิกแล้วลบข้อความออก

เช่นในช่อง ค้นหา ปกติหากไม่ได้กรอกข้อความที่จะค้นหา จะแสดงคำว่า ค้นหา แต่พอเราเอาเมาส์ไปคลิกเพื่อกรอกข้อความค้นหา มันจะกลายเป็นช่องว่างๆ แทน

<input type="text" onfocus="if (this.value=='ค้นหา') this.value=''" name="text" value="ค้นหา" />