ป้ายกำกับ Javascript

Fade Effect (Cross Browser)
Fade Effect (Cross Browser)

02 เม.ย. 2551 0 6,257

Fade In ก็ effect จากจางไปเข้ม ส่วน Fade Out ก็จากเข้มไปจางครับ ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้งานได้กับ layer หรือแม้กระทั่ง Image ครับ

Fade Effect Tooltip
Fade Effect Tooltip

02 เม.ย. 2551 0 10,095

เบื่อ tooltip ของ browser ใช้ทูลทิปที่กำหนดเอง (Cross Browser) ทำ tooltip บน tag a ที่กำหนด title ไว้โดยอัตโนมัติ

Light Box (Javascript)
Light Box (Javascript)

02 เม.ย. 2551 0 16,267

โค้ดแสดงรูปภาพ เหมือนแกลอรี่ของผมครับ

Image Effect
Image Effect

02 เม.ย. 2551 0 5,739

ใช้ Java script ครับ ทำงานได้บน IE เท่านั้น

Balance value between Listbox
Balance value between Listbox

02 เม.ย. 2551 0 7,148

การใช้งาน Listbox 2 ตัวที่ทำงานสัมพันธ์กัน เมื่อเลือกตัวหนึ่ง อีกตัวหนึ่งจะทำการเลือกค่าที่สัมพันธ์กันออกมา

Confirm On Exit
Confirm On Exit

02 เม.ย. 2551 0 7,623

การยืนยันการออกจากเพจ โดยการแสดงเว็บมืดๆ และมี Dialog ถามก่อนปิดหน้าเพจ

ฟอร์ม ส่งไป 2 เพจ
ฟอร์ม ส่งไป 2 เพจ

01 เม.ย. 2551 0 5,208

มีปุ่ม 2 ปุ่มใน From เพื่อเลือกว่าจะ Submit ไปที่ หน้าไหน เช่น ปุ่มหนึ่งอาจส่งไป Preview แต่อีกปุ่มหนี่งส่งไปบนทึกข้อความเป็นต้น

ยืนยันการออกจากเพจ
ยืนยันการออกจากเพจ

01 เม.ย. 2551 0 6,485

ฟังก์ชั่น ยืนยันการออกจากเพจ (Cross Browser) และ ตัวอย่างการใช้งาน event load และ unload ของ DOM

^