ป้ายกำกับ Javascript

วันถัดไป เดือนถัดไป ปีถัดไป ด้วย Javascript
วันถัดไป เดือนถัดไป ปีถัดไป ด้วย Javascript

29 ส.ค. 2553 0 5,863

การเพิ่มหรือลดวันที่ด้วย Javascript นั้นไม่ยากครับ เพราะมันมีฟังก์ชั่นให้เราสามารถกำหนดได้เลย จะเลื่อนกันกี่วัน กี่เดือนกี่ปีก้ได้ครับ (หรือลดก็ได้..

การ Copy วันที่ด้วย Javascript
การ Copy วันที่ด้วย Javascript

29 ส.ค. 2553 0 4,142

ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่ของ Javascript ที่สำคัญก็คือ ฟังก์ชั่น Date ซึ่งให้ผลลัพท์กลับมาในรูปของ Object Date เช่น จากโค้ดด้านบน ค่าของ d จะถูกเปลี..

เมื่อ flash ไม่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน XHTML
เมื่อ flash ไม่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน XHTML

27 ส.ค. 2553 0 5,951

Flash เนี่ยไม่ใช่ tag ตามมาตรฐาน XHTML ครับ ดังนั้นเมื่อเรานำเว็บที่มีแฟลชเป็นส่วนประกอบไปตรวจสอบตามมาตรฐาน XHTML มันก็จะไม่ผ่านครับ จริงๆแล้วมันมี..

GAJAX บทที่ 6
GAJAX บทที่ 6

27 ส.ค. 2553 0 15,525

GForm ชื่อก็บอกว่าทำงานเกี่ยวกับฟอร์มครับ แต่เป็นการจัดการฟอร์มหรือ Submit ฟอร์มด้วย AJAX แทนครับ สามารถใช้ในการอัปโหลดได้ หรือ สามารถ Submit ฟอร์ม..

GAJAX บทที่ 5
GAJAX บทที่ 5

27 ส.ค. 2553 0 15,686

GAjax บทนี้คงเป็นบทที่หลายๆคนอยากรู้มากที่สุด เนื่องจากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Ajax โดยตรงซึ่งเป็นหัวใจของ GAajax Class นี้จะเป็น Class ที่ทำงานเกี่ยวก

GAJAX บทที่ 20 การใช้งาน Auto Refresh ที่ต้องมีการส่งค่าไปด้วย
GAJAX บทที่ 20 การใช้งาน Auto Refresh ที่ต้องมีการส่งค่าไปด้วย

25 ส.ค. 2553 0 12,270

บทที่แล้วเป็นการ Auto Refresh แบบธรรมดา ในบทนี้เราจะมาดูการอ่านค่าเพื่อส่งไปกับ Auto Refresh ด้วยซึ่งสามารถอ่านค่าได้จากการกำหนดฟังก์ชั่นเพื่อทำการ..

GAJAX บทที่ 19 Auto Refresh
GAJAX บทที่ 19 Auto Refresh

25 ส.ค. 2553 0 19,054

ในบทนี้จะเป็นการใช้งาน GAJAX ในความสามารถด้าน Auto Refresh โดยในตัวอย่างแรกจะเป็นการอ่านเวลาจาก Server ด้วย Ajax ซึ่งก็เป็นการอ่านแบบพื้นฐานทั่วไป ..

GAJAX บทที่ 18 การรับส่งข้อมูลชนิด Text
GAJAX บทที่ 18 การรับส่งข้อมูลชนิด Text

25 ส.ค. 2553 0 9,833

การรับส่งค่าด้วย Ajax แบบ Text เป็นการรับส่งค่าพื้นฐานด้วย Ajax เป็นการส่งค่าจาก Browser ไปยัง Server เพื่อร้องข้อข้อมูลใดๆ แล้ว Server จะส่งข้อมูล..

GAJAX บทที่ 21 JSON
GAJAX บทที่ 21 JSON

25 ส.ค. 2553 0 18,684

GAJAX รองรับการใช้งานกับข้อมูลชนิด JSON ด้วย โดยมีความสามารถในการแปลงข้อมูลเป็น JSON ได้โดยการเรียกฟังก์ชั่น toJSON ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นภายในของ GAJAX..

การตรวจสอบความผิดพลาดในการกรอกค่าและการเตือนด้วย GAJAX
การตรวจสอบความผิดพลาดในการกรอกค่าและการเตือนด้วย GAJAX

25 ส.ค. 2553 0 11,749

โดยปกติแล้วเรามักใช้การตรวจสอบความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ด้วย Javascript เช่นการตรวจสอบว่าได้ทำการกรอกข้อมูลในช่องที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งมันก็เป็นวิ..

การโหลด และ Parse XML ด้วย Javascript และ AJAX
การโหลด และ Parse XML ด้วย Javascript และ AJAX

21 ส.ค. 2553 0 12,084

การโหลดและ แสดง XML รวมถึงการเข้าถึง รายการต่างๆของ XML สามารถจัดการได้ด้วย Javascript แบบง่ายๆ ครับ ซึ่งหลักการจริงๆของมันก็เหมือนกับการเข้าถึง DO..

Javascript เปลี่ยนสีพื้นหลังของ iframe
Javascript เปลี่ยนสีพื้นหลังของ iframe

04 ส.ค. 2553 0 8,260

ปกติแล้ว เราสามารถกำหนด สีพื้นหลังของ element ได้ด้วย property style.backgroundColor แต่สำหรับ iframe แล้ว บน ie มีวิธีการอ้างถึง iframe ที่ต่างจาก e

GAJAX บทที่ 7
GAJAX บทที่ 7

27 เม.ย. 2553 0 14,553

GModal Class สำหรับการแสดง ข้อความ ฟอร์ม หรือ HTML อื่นๆ บนพื้นหลังสีดำจางๆ สามารถจัดการแสดงผลกลางจอภาพได้โดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับทำข้อความเตือน หรือ

GAJAX บทที่ 4
GAJAX บทที่ 4

04 ม.ค. 2553 0 11,417

GElement ส่วนขยายของ DOM Element สำหรับจัดการกับ DOM โดยมี property เพิ่มเติมจาก DOM ปกติโดยคุณสมบัติที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในด้าน property ท

GAJAX บทที่ 3
GAJAX บทที่ 3

04 ม.ค. 2553 0 16,372

GEvent Class สำหรับจัดการ Event ของ DOM ระดับ 2 ซึ่งมีคำสั่งและการจัดการที่ไม่เหมือนกัน ระหว่าง Browser มาตรฐาน และ IE เพื่อให้การทำงานกับ Event ด้วย

GAJAX บทที่ 1
GAJAX บทที่ 1

04 ม.ค. 2553 0 14,936

GBrowser เป็น Class พื้นฐานสำหรับตรวจสอบชนิดของ Browser ที่โค้ดนี้ทำงานอยู่ ซึ่งโดยปกติแล้ว Class นี้จะทำงานเป็น Class ภายในมากกว่าเนื่องจากในโค้ดมีก

การส่งค่าจาก PHP ไป Javascript
การส่งค่าจาก PHP ไป Javascript

23 พ.ย. 2552 0 26,585

หลักในการส่งค่าจาก PHP ไปใช้ยัง Javascript นั้นก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเนื่องจาก PHP นั้นทำงานก่อน Javascript อยู่แล้ว เราเพียงแค่จัดการให้ PHP echo เอ

การใช้งาน GModal ในการแสดง Popup เพื่อเลือกข้อมูล
การใช้งาน GModal ในการแสดง Popup เพื่อเลือกข้อมูล

11 พ.ย. 2552 0 9,913

ตัวอย่างนี้เป็นการประยุกต์ใช้ GAJAX ในการเรียกฟอร์มข้อมูลจาก Server มาแสดงใน Popup ด้วย GModal ซึ่งเมื่อเราทำการเลือกข้อมูลแล้ว ข้อมูลที่เลือกจะไปปรก

^